Czym zajmuje się radca patentowy?

Czym zajmuje się radca patentowy?

Z pewnością na widok napisu biuro patentowe wiele osób zastanawia się, czym ono się zajmuje. Otóż pracownicy biura patentowego to radcy patentowi, który jest osobą uprawnioną do tego, aby reprezentować firmy czy osoby prywatne w Urzędzie Patentowym RP.

Jakie ma uprawnienia?

Biuro patentowe jest organem, do którego można się zwrócić z prośbą o udzielenie pomocy w zakresie własności intelektualnej. Jak już wspomnieliśmy, radca patentowy jest osobą, która może reprezentować klientów przed polskim Urzędem Patentowym. Radca patentowy ma możliwość zdania europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego. Wówczas rzecznik patentowy zyskuje również uprawnienia do tego, aby reprezentować swoich klientów również przed EPO. Wiele polskich podmiotów zainteresowanych jest tym, aby ich patent został zgłoszony również do Europejskiego Urzędu Patentowego. Z uwagi na duże zainteresowanie zgłaszaniem patent do EPO liczba rzecznik patentowy, która zdecydowała się przystąpić do wspomnianego egzaminu jest bardzo duża. Taki rzecznik patentowy jest wyjątkowo ceniony, nie ma problemów ze znalezieniem klientów. Jest też bardzo dobrze wynagradzany.

Czy warto korzystać z usług?

Ochrona patentu to szereg praw, które przysługują jego właścicielowi. Na pewno więc warto o ochrona patentu się postarać. Ochrona patentu wygasa po 20 latach. Dotyczy to jednak tylko patent do wynalazku, w przypadku znaku towarowego oraz wzoru użytkowego wygasa po upływie 10 lat. Więcej na ten temat osoby zainteresowane mogą przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.