W jaki sposób poprawić żyzność gleby?

W jaki sposób poprawić żyzność gleby?

Dla rolników, którzy specjalizują się w produkcji roślinnej żyzność gleby ma kluczowe znaczenie, to bowiem czynnik, który w istotny sposób decyduje o wielkości i urodzaju plonów. Nic więc dziwnego, że wielu rolników zastanawia się, jak poprawić żyzność gleby.

Dlaczego żyzna gleba jest ważna?

Spadek żyzności gleby obserwowany jest już od kilku lat. Tymczasem żyzność gleby wpływa na wielkość plonów i ich jakość. Dlatego powinno się podejmować działania, które zwiększą urodzajność gleby. W związku z tym pojawia się pytanie, jak użyźnić glebę? Sposobów na to, jak użyźnić glebę jest co najmniej kilka. Żyzność gleby zależy bowiem nie tylko od prawidłowej uprawy roli i jej nawożenia. Wpływ na urodzajność gleby ma także stosowanie prawidłowego płodozmianu. Na urodzajność gleby ogromny wpływ ma także obecność w niej materii organicznej. Każdy rolnik, który zastanawia się, jak poprawić żyzność gleby może to zrobić bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.
 

Jakie są sposoby na poprawę żyzności gleby?

Gleba jest miejscem do życia wielu, często niewidocznych gołym okiem organizmów. Wiele z nich znajduje się w wierzchniej warstwie gleby. Rolnicy, którzy zastanawiają się jak poprawić żyzność gleby powinni mieć świadomość, że bardzo niekorzystnie na żyzność gleby wpływa głęboka orka, intensywna uprawa oraz monokultura. Sposobem na to, jak użyźnić glebę jest prawidłowo dobrany płodozmian, stosowanie nawozów organicznych (obornik, gnojowica, kompost), głębokie spulchnianie gleby bez odwracania.