Poprawa urodzajności gleby istotnym zadaniem każdego rolnika

Poprawa urodzajności gleby istotnym zadaniem każdego rolnika

Żyzność gleby decyduje o wielkości i jakości plonów. Na miano żyznej gleby zasługuje ta, która jest zdolna dostarczać roślinom wody, powietrza i składników mineralnych. Tymczasem żyzność gleby spada, co jest ogromnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Jak poprawić żyzność gleby, aby osiągać wysokie i dobrej jakości plony?

Od czego zależy?

Żyzność gleby zależy od wielu czynników. Na urodzajność gleby składają się takie czynniki, jak:

  • zawartość próchnicy;
  • zasobność w składniki mineralne;
  • aktywność biologiczna;
  • zabiegi agrotechniczne;
  • odczyn pH.

Istotne jest to, że każdy rolnik może wpłynąć na urodzajność gleby i to bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Rolnik na praktycznie każdym etapie produkcji roślinnej może zmienić urodzajność gleby, zwiększyć ją lub zmniejszyć. Każdy rolnik chciałby oczywiście zwiększyć urodzajność gleby. Nic więc dziwnego, że wielu rolników szuka odpowiedzi na pytanie jak poprawić żyzność gleby.

Co zrobić, aby poprawić stan ziemi pod uprawę?

Jak poprawić żyzność gleby, aby produkować więcej zdrowej żywności? Spadek żyzności gleby obserwowany jest od dłuższego czasu. Przyczynia się do tego erozja gleby, brak odpowiedniego płodozmianu, stosowanie chemicznych środków ochrony rośliny. Jak użyźnić glebę, aby plony były większe? Jednym ze sposobów na to jak użyźnić glebę jest stosowanie nawożenia organicznego. Równie skutecznym sposobem na użyźnienie gleby jest regularne wapnowanie gleby. Rolnik, którzy zastanawiają się jak użyźnić glebę zaleca się także przyorywanie resztek, które pozostają na polu po żniwach.